Safari 2015 – miten nuoret sen kokivat?

“Ainutlaatuinen”, “ennennäkemätön”, “haastava”, “opettavainen”. Muun muassa näillä sanoilla Safari-leirin nuoret kuvailivat kesän 2015 Safari-leiriä. Kuvailuja oli toki yhtä paljon kuin osallistujiakin, mutta suuri osa leiriläisistä liitti leirikokemuksen oppimiseen.

Ei ole yllätys, että nuoret ovat kiinnostuneita oppimaan ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä. On kuitenkin huomionarvoista, että nuorista on yllättävää, että he voivat oppia myös koulun ulkopuolella ja ilman opettajia. Leirillä oppiminen tapahtui kumppaniorganisaatioiden, lukuisten eri alojen asiantuntijoiden ja leirin fasilitaattoreiden välisessä vuorovaikutuksessa. Nuoret ja aikuiset oppivat yhdessä ja opettivat toisiaan.

Passua haastatellaan FST:lle perjantain loppushown yhteydessä! Kuva Matti Ollila.

Passua haastatellaan FST:lle perjantain loppushown yhteydessä! Kuva Matti Ollila

 

Nuoret kiittelivät leiriä siitä, että se antoi uudenlaisia näkökulmia oppimiseen – “oppiaineiden rajojen ulkopuolella työskentely oli hyvin antoisaa”, yksi leiriläisistä kommentoi.  Nuoret käyttivät hyväkseen omia kokemuksia ja koulussa opittuja asioita, mutta sen lisäksi asioihin ja ongelmiin tutustuttiin yllättävienkin ihmisten ja asioiden kautta. Sopivasti Lihaisa-ryhmä tutustui aiheeseensa vegaanipizzaa tarjoavan ravintoloitsijan vieraina ja Rasismivapaa Helsinki -ryhmän nuoret keskustelivat lifestyle-bloggaajan kanssa.

Kun leiriläisiltä kysyttiin leirin kehotusehdotuksia, he toivoivat lisää asiantuntijoita. Nuorten mielestä oli innostavaa tavata uusia ihmisiä ja tarkastella maailmaa sellaisista näkökulmista, joihin perinteinen kouluopetus ei välttämättä anna mahdollisuutta. Yksi leiriläisistä totesi, että erilaisten asiantuntijoiden avulla hän oppi “kriittistä, isomman mittakaavan ajattelua”.

Torstaina safarilaiset kehittivät syntyneitä ratkaisuja yhdessä kumppanin kanssa. Kuva Matti Ollila.

Torstaina safarilaiset kehittivät syntyneitä ratkaisuja yhdessä kumppanin kanssa. Kuva Matti Ollila.

 

Moni nuori kertoi leirin hyödyllisimmän opetuksen olleen tiimityöskentely ja siihen oppiminen, “se, kun koin käytännössä, miten ryhmäprosessi toimii”. Nuoret kokivat, ettei heillä välttämättä ollut valmiuksia ryhmätyöskentelyyn, mutta että leirillä hyvin toimiva ja tiivis ryhmä opetti ja kannusti sujuvaan ja tasa-arvoiseen yhteistyöhön. “Toimimme tiiminä aivan loistavasti, vaikka olemme erilaisia ihmisiä” leiriläinen kertoi.

Yhteisen ratkaisun löytyminen erilaisten ja etukäteen tuntemattomien persoonien kesken ei aina ole itsestäänselvyys. Leiriläisten yhteistyö sujui kuitenkin todella hyvin ja kaikissa ryhmissä nuoret kiittelivät ryhmän yhteishenkeä. Myös lukioon toivottiin “lisää yhteistyötä ja ryhmätöitä” ja ”safarimaista yhteishenkeä”. Toisaalta monessa ryhmässä myös havahduttiin siihen, että eri mieltä saa olla. Suuria haasteita ratkaistaessa pitää olla kriittinen ja uskaltaa sanoa oma mielipide, vaikka se olisikin päinvastainen kuin muilla.

Safarin keskiviikko on ideointipäivä. Kuva Matti Ollila

Safarin keskiviikko on ideointipäivä. Kuva Matti Ollila

 

Safari-leirin nuoret ovat aikuisuuden partaalla olevia nuoria miehiä ja naisia, joista moni täyttää jo täysi-ikäisyyden kriteerit. Siitä huolimatta moni leiriläisistä yllättyi leirin aikana siitä, että leirillä tehdyn työn kautta heidän ikäluokkansa voi todella vaikuttaa maailman suuriin haasteisiin. Ja usein ratkaisut eivät edes ole kovin monimutkaisia. Keskustelulla, tiimityöskentelyllä ja erilaisia ajatuksia ymmärtämällä nuoret löysivät omiin haasteisiinsa parhaan mahdollisen ratkaisun.

Se, että suuri osa Safari-nuorten ikäluokasta kokee omat vaikuttamismahdollisuutensa olemattomiksi, on iso yhteiskunnallinen ongelma, johon Safari pyrkii vastaamaan. Erään leiriläisen palautteeseen kirjoitettu kommentti vahvistaa sen, että nuoria on jatkossa otettava yhä vahvemmin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen – “Loistavaa antaa minulle mahdollisuus tuntea oloni merkitykselliseksi”.

takaisin blogiin