SAFARILLA NUORET RATKOVAT YHTEISKUNNAN ONGELMIA YHDESSÄ KUMPPANEIDEN KANSSA

Safarilla yhteiskuntaa muutetaan yhdessä: kumppaneitamme ovat olleet mm. SATO Oyj, Helen, Korkeasaaren eläintarha, Oranssi ry., ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Safarin kumppanit pääsevät Safarilla rakentamaan parempaa yhteiskuntaa ja oppimaan nuorten maailmasta aktiivisesti.

Safari tuottaa oikeita ja yllättäviä ratkaisuja. Tarvitsipa organisaatiosi sitten parempaa ymmärrystä ja yhteyttä nuoriin, käyttäjälähtöistä tuote- ja palvelukehitystä tai ravistelua vakiintuneen käytäntöihin. Safarin projektit suunnitellaan yhteistyössä siten, että ne varmasti vastaavat kumppanien tarpeisiin.

Mitä Safari voi sinulle tuottaa?

Uusi yhteiskunnallinen tuote

”Uskomme yhteisöllisen asumisen muodostuvan trendiksi kasvukeskuksissa. SATO StudioKoti laadukkaine yhteisötiloineen vastaa pitkälti samanlaista asumismallia, jonka lukioikäiset nuoret suunnittelivat itselleen Safari-leirin työpajoissa viime vuonna.”
Erkka Valkila,  Toimitusjohtaja,  SATO Oyj.

Asiakasrajapinnan todellinen ääni

”Arvokkainta Safarissa on se, kuinka vahvasti asiakasnäkökulma tulee siinä esiin. Niin vahvasti ja rohkeasti, ettei sitä omalla porukalla tai konsultinkaan avulla saa.”
Rauno Tolonen, Energiatehokkuuspäällikkö, Helen

Organisaation ravistelu ja mukaan saaminen

”Safarin ihmiset eivät tyytyneet helppoihin ratkaisuihin, vaan laittoivat niin meidät kuin nuoretkin ajattelemaan ns. laatikon ulkopuolelle. Juuri tälläistä sitä muiden kanssa toimimiselta haluaakin: tulla yllätetyksi omista voimavaroistaan ja löytää uusia ratkaisuja vanhojen tilalle.”
Aino Toiviainen-Koskinen, toiminnanjohtaja,  Oranssi ry

Pitkän aikavälin strategian ja tavoitteiden päivitys

”Safari tarjosi näkökulman yleiskaavaan ja Helsinkiin suoraan tulevaisuuden helsinkiläisiltä. Safarilaiset saivat nuoret oikeasti kiinnostumaan jopa sellaisesta asiasta,  kuin yleiskaavan kehittäminen.”
Maija Mattila,  vuorovaikutussuunnittelija, Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto.