Apetitilta elämän kasviseväät kotoa muuttavalle

Apetit kutsui safarialaiset selvittämään, miten yritys voisivat tukea kotoa pois muuttavan nuoren kasvispainotteista ruokavaliota. Leirillä syntyi idea kasvispainotteisen elämän alkuun auttavasta itsenäistymispakkauksesta.  

“Lähdimme ennakkoluulottomasti ja suurin odotuksin Safarin kummiksi. Kasvisten syönnin lisääminen on Apetitille sydämen asia ja halusimme erityisesti kuulla miten nuoret haluaisivat aihetta edistettävän. Vaikka vegeistä puhutaan nyt paljon, on myös paljon nuoria, jotka kaipaavat tukea ja innostusta hyvien kotona opittujen ruokatottumusten jatkamiseksi tai uusien opettelemiseksi uudessa itsenäisessä elämänvaiheessa. Tässä me halusimme oppia nuorilta ja sitä myös saimme”, kertoo kehityspäällikkö Leena Helminen Apetitilta. Elena, Kia, Okko ja Emma tarttuivat Apetitin haasteeseen.

Ongelman rajaaminen

Viikko aloitettiin rajaamalla Apetitin antama haastetta. Kotoa muuttamiseen ja ruokailuun liittyviä ongelmia pohdittiin kahden päivän ajan usealta eri kantilta sekä tiimin omasta näkökulmasta että perustuen havainnointiin ja haastatteluihin. Tärkeäksi nousi ajanhallinta uudessa elämäntilanteessa, kun päivärytmistä on vapaus päättää itse. Safarilaiset huomasivat, että kotoa muuttavat nuoret kokivat että elämä muuttuu kiireisemmäksi ja vastuun kasvaa, mikä vähentää terveellisen ruoan laittoon käytössä olevaa aikaa ja jaksamista. Toinen tärkeä ruokavaliota rajoittava tekijä on raha, kun myös muista kuluista pitää yhtäkkiä huolehtia itse.

Kasvispainotteiseen syömiseen liittyviä tekijöitä kaivettiin syvemmältä. Nuoret kokivat, että kasvissyöjän poikkeaminen ruokavaliosta tuomitaan helposti ja siksi he näkivät itsensä ennemmin kasvispainotteisti syövinä kuin kasvissyöjinä. Myytti terveellisen ruuan kalleudesta on vahva. Myös kasvisten huono säilyvyys verrattuna vaikkapa nuudeleihin nähtiin ongelmana. Toisaalta,  valmisruoat koettiin epäterveellisiksi ja prosessoiduiksi niin median kuin ruoan pakkaustapojenkin takia.

Näiden ongelmien juuret nähtiin erityisesti olevan kotona opituissa ruuanlaittotottumuksissa ja siitä juontavassa laiskuudessa keksiä kasvisruokavaihtoehtoja. Osaamattomuus ja tietämättömyys terveellisistä vaihtoehdoista johtavat helposti tuttujen ja perinteisten kotiruokien laittoon. Toisaalta hinta ja vaadittu aika ovat nuorille ruuanlaitossa kynnyskysymyksiä. Tästä ongelmasta päädyttiin kirjoittamaan manifesti, jossa nuoret vaativat ratkaisulta käytännöllisyyttä, helppoutta, edullisuutta ja ravitsevuutta. Päätettiin, että ratkaisu ei saa olla kallis, monimutkainen, yksipuolinen tai nuorille “tekemällä tehty”.

Ratkaisu

Leirin kaksi seuraavaa päivää käytettiin ratkaisun löytämiseen. Tämä aloitettiin ideointityöpajalla, jossa huonojen ideoiden ei annettu rajoittaa innovaatiota. Ideoita nousi välipala-automaatista kasvisruuan franchising-ketjuun ja pop-upeista sosiaalisen median haasteisiin. Kymmenien ideoiden pohjalta muotoutui kolme kantavaa teemaa, joille lopullinen ratkaisu perustettiin: kotoa muuttavalle nuorelle kotiin lähetettävä, arkea helpottava pakkaus, tätä tukeva reseptisovellus sekä näiden ympärillä nuorille kohdistettu kampanjointi.

Ratkaisua hiottiin yhdessä Apetitin markkinointijohtaja Miika Heleniuksen kanssa, joka kannusti edistämään ideaa itsenäistymispakkauksesta. Pakkauksen taustalla oli ajatus maailmalla mainetta niittäneestä suomalaisesta äitiyspakkauksesta. Safarilaiset kokivat kotoa pois muuttamisen ja siten itsenäistymisen olevan toinen hetki elämässä, kun vastaavaa tukea tarvitaan.

Itsenäistymispakkaus toteutettaisiin yhteistyökumppanien kanssa, ja eri organisaatiot voisivat tuoda mukaan erilaisia kotoa poismuuttoa tukevia tuotteita ja palveluita, kuten siivousvälineitä tai sähkösopimuksen. Pakkaus vietiin vielä askelta pidemmälle tekemällä siitä digitaalinen, jotta nuori voi itse valita, mitä pakkauksen osia tarvitsee. Tämän tueksi ideoitiin reseptiikkaa ja ostoslistoja tarjoava sovellus, johon käyttäjä voi syöttää vaikkapa jääkaapista löytyvät ainesosat ja käytössään olevan rahamäärän, joiden pohjalta sovellus ehdottaa reseptejä. Sovelluksen itsenäistymispakkaukseen taas voisi tuoda jatkuvasti myös uusia, nuoren arkea helpottavia tarjouksia.

Nuoret esittelivät ratkaisunsa perjantaina 16.6.2017 Narinkkatorin Laituri -näyttelytilassa pidetyssä loppujuhlassa, ja kertoivat Apetitille olevansa innokkaita jatkamaan projektin parissa.

Kuvat: Carolina Mobarac

 

 

takaisin blogiin